Πιστοποίηση κατά ISO 50001 για το σύστημα διαχείρισης ενέργειας της Lidl Ελλάς

04.04.2019 09:00:00 | Θεσσαλονίκη

Εικόνα με τη διαχείριση ενέργειας στη Lidl σύμφωνα με ISO 50001

Διαχείριση ενέργειας στη Lidl σύμφωνα με ISO 50001

Η παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση κατά ISO 50001 από τον ανεξάρτητο „Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO)“ δόθηκε στη Lidl Ελλάς από τεχνικούς εμπειρογνώμονες της εταιρίας DEKRA για την επιτυχημένη εισαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Με αυτήν πιστοποιήθηκαν συνολικά 223 καταστήματα, 5 αποθήκες και τα κεντρικά. Σε διεθνές επίπεδο, η Lidl πληροί ήδη το διεθνές πρότυπο σε 27 χώρες.

Η διατήρηση συστήματος διαχείρισης ενέργειας και η σταδιακή πιστοποίηση των θυγατρικών εταιριών Lidl έχει σαν πλεονέκτημα την εξοικονόμηση κόστους και μακροπρόθεσμα στην προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος του ISO 50001 είναι η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της εταιρίας μέσω μέτρων, υποδομών και διαδικασιών που σκοπό έχουν την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας.

Παραδείγματα συγκεκριμένων μέτρων που εφαρμόζει η Lidl είναι η χρήση φωτισμού LED, η έξυπνη τεχνολογία θέρμανσης και κλιματισμού μέσω συστήματος BMS, η εκπαίδευση των εργαζομένων στην κατανάλωση ενέργειας με συνείδηση κ.α. Μέσω των διαδικασιών διαχείρισης ενέργειας που εφαρμόζονται στη Lidl Ελλάς, διασφαλίζεται η διαφάνεια σε όλες τις ενεργειακές ροές της εταιρίας και καθίσταται δυνατή η αποκάλυψη δυνατοτήτων εξοικονόμησης κόστους στα καταστήματα, τις αποθήκες και τα κεντρικά. Αυτό με τη σειρά του συντελεί στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και κατ’ επέκταση στην κερδοφορία της.

Από το 2013 ξεκίνησαν να λαμβάνουν διαδοχικά οι θυγατρικές εταιρίες της Lidl την πιστοποίηση ISO 50001. Έτσι στο σύνολο έχουν πιστοποιηθεί ήδη κατά ISO 50001: 9926 καταστήματα, 160 αποθήκες και 97 κεντρικά.

Επικοινωνία

Αποκλειστικά για ερωτήματα από εκπροσώπους ΜΜΕ
press@lidl.gr

Κατηγορίες


Λήψη

Λήψη (1.38 MB)

Share

Άλλα Media
Δείτε ακόμα