Προστασία δεδομένων στο www.corporate.lidl.gr

(Έκδοση 2.0, Τελευταία ενημέρωση 12.01.2021)

Η προστασία δεδομένων είναι σημαντική για εμάς

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας www.corporate.lidl.gr. Με τις ακόλουθες επισημάνσεις προστασίας δεδομένων σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και η λοιπή ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

1. Είσοδος στην ιστοσελίδα μας

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ Νομικές βάσεις:

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια

 • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα, 
  •    η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
  •    το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
  •    η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
  •    ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και
 • το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider),

στον διακομιστή της ιστοσελίδας μας  και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

•    εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,
•    εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας, 
•    αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους ως άνω αναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων. Εάν τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς προετοιμασίας μιας σύμβασης, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Τα δεδομένα σας θα επεξεργάζονται για λογαριασμό μας κατά τις άνω αναφερθείσες επεξεργασίες δεδομένων και από τους αντισυμβαλλόμενους εκτελούντες την επεξεργασία από τον τομέα του IT-Hosting. Αυτοί επιλέγονται προσεκτικά, ελέγχονται από εμάς και δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά για χρονικό διάστημα επτά ημερών και έπειτα διαγράφονται αυτόματα.

2. Χρήση cookies και όμοιων τεχνολογιών για επεξεργασία των δεδομένων χρήσης

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις:

Εμείς, η Λίντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, ΤΚ 57022, Σίνδος είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία σε σχέση με τα λεγόμενα cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για την επεξεργασία των δεδομένων χρήσης σε όλους τους (υπο-) τομείς της διεύθυνσης www.corporate.lidl.gr.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε μια τερματική συσκευή (laptop, tablet, smartphone κ.ά.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στην τερματική συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (trojan) ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό. Σε ένα cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιείται. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι αποκτούμε με άμεσο τρόπο γνώση της ταυτότητάς σας.

Η χρήση των cookies και άλλων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης εξυπηρετεί –ανάλογα με την κατηγορία του cookie ή των άλλων τεχνολογιών– τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τεχνικά αναγκαία cookies: Πρόκειται για cookies και όμοιες μεθόδους χωρίς τη χρήση των οποίων δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (για την ορθή προβολή της ιστοσελίδας μας/των λειτουργιών που επιθυμείτε κ.λπ.).
 • Cookies προτιμήσεων: Με τη βοήθεια αυτών των τεχνολογιών μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ή συναγόμενες προτιμήσεις σας για άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, μπορούμε με βάση αυτές τις ρυθμίσεις να προβάλλουμε την ιστοσελίδα μας στην κατάλληλη για εσάς γλώσσα.
 • Στατιστικά cookies: Αυτές οι τεχνολογίες μάς επιτρέπουν να δημιουργούμε ανώνυμες στατιστικές σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Έτσι, μπορούμε για παράδειγμα να καθορίσουμε πώς να προσαρμόσουμε ακόμα καλύτερα την ιστοσελίδα μας στις συνήθειες των χρηστών.

Επισκόπηση πληροφοριών για τα cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, καθώς και για τους αντίστοιχους σκοπούς επεξεργασίας, τα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης και τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους παρόχους θα βρείτε στην Πολιτική cookies.

Στο πλαίσιο της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, ανάλογα με τον σκοπό, υφίστανται επεξεργασία ιδίως οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Τεχνικά αναγκαία cookies

 • Ρυθμίσεις χρήστη για αποθήκευση της κατάστασης συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies για τον τρέχοντα τομέα (π.χ συγκατάθεση για τα cookie).

Cookies προτιμήσεων:

 • Ρυθμίσεις για την προσαρμογή διεπαφής χρήστη (π.χ. επιλογή προτιμώμενης γλώσσας).

Στατιστικά cookies:

 • Ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης με πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτά αφορούν ειδικότερα:
  • τον τύπο και την έκδοση του φυλλομετρητή σας,
  • το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε,
  • το referrer-URL (την προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε),
  • το hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP),
  • την ώρα υποβολής τους αιτήματος στον διακομιστή,
  • το ατομικό αναγνωριστικό χρήστη και
  • τα συμβάντα που ενεργοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα (συμπεριφορά πλοήγησης).
 • Η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται επίσης σε τακτική βάση, προκειμένου να αποκλείεται η συσχέτιση με το άτομό σας.

Νομική βάση για τη χρήση cookies προτιμήσεων και στατιστικών cookies αποτελεί η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Νομική βάση για τη χρήση τεχνικά αναγκαίων cookies είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, λόγω του έννομου συμφέροντός μας να καταστήσουμε την ιστοσελίδα και το εμφανιζόμενο περιεχόμενο πλήρως λειτουργικά.

Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε/να προσαρμόσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και με ισχύ για το μέλλον χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση. Απλώς κάνετε κλικ εδώ και καταχωρείτε την επιλογή σας.

Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών. Οι πάροχοι αυτοί επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας ως εκτελούντες την επεξεργασία, επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται μέσω σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Όλες οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην Πολιτική cookies ως πάροχοι ενεργούν για λογαριασμό μας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Google LLC, τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά κανόνα σε διακομιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ, για λόγους στατιστικής μελέτης.

Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Μπορείτε να βρείτε τη διάρκεια αποθήκευσης για τα cookies στην Πολιτική cookies. Αν στη στήλη «Λήξη» δηλώνεται η ένδειξη «μόνιμο», το cookie αποθηκεύεται μόνιμα έως ότου ανακληθεί η σχετική συγκατάθεση.

3. Επεξεργασία άλλων πληροφοριών

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων/ Νομικές βάσεις:

Προκειμένου να διατηρήσουμε μια εποπτεία του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχετε λάβει από εμάς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, αποθηκεύουμε και άλλες σχετικές πληροφορίες (π.χ. ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, άρθρα). Λαμβάνουμε τα δεδομένα σας κυρίως από γενικά προσβάσιμες πηγές, όπως τον ιστότοπο του μέσου σας, την έντυπη έκδοση του μέσου σας, ή άλλα παρόμοια μέσα επικοινωνίας, όπως παρόμοιους ιστοτόπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του δημοσιογραφικού σας αιτήματός σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εντός του ομίλου Schwarz ανάλογα με το αντικείμενο του αιτήματος/της ερώτησης. Ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, αυτό περιλαμβάνει τη διαβίβαση σε άλλα Γραφεία Τύπου εντός του ομίλου εταιρειών. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον εδώ προκύπτει από το συμφέρον για την αποτελεσματική και επαγγελματική επεξεργασία των ερωτημάτων σας για τον Τύπο.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται ανωτέρω.

Διάρκεια αποθήκευσης/ Κριτήρια καθορισμού διάρκειας αποθήκευσης:

Τα δεδομένα (τίτλος, ημερομηνία κ.λπ.) αποθηκεύονται για τους προαναφερόμενους σκοπούς για όσο διάστημα η δημοσίευση είναι ενεργή και γενικώς προσβάσιμη ή έως ότου ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης σχετικά με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

4. Διαβίβαση σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες

Εφόσον διαβιβάζουμε δεδομένα σε αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες (με έδρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τα στοιχεία που δίδονται στην περιγραφή της εκάστοτε επεξεργασίας δεδομένων για τους αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιεί ότι ορισμένες τρίτες χώρες διαθέτουν ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων που είναι ισοδύναμο με το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω των λεγόμενων αποφάσεων επάρκειας. Μπορείτε να βρείτε κατάλογο των χωρών αυτών στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Αν σε κάποια χώρα δεν υπάρχει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας δεδομένων, μεριμνούμε ώστε η προστασία δεδομένων να διασφαλίζεται επαρκώς με άλλα μέτρα. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πιστοποιητικών ή άλλου εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό,  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας (σημείο 6).

5. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

Επισκόπηση

Εκτός από το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας έχετε χορηγήσει, έχετε τα ακόλουθα περαιτέρω δικαιώματα εάν πληρούνται οι αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Όταν διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Εφόσον έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ότι απαιτείτε και από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε, αντί της διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
 • έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

Μπορείτε να προβάλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αντίθετα από ό,τι ισχύει για το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, έχουμε υποχρέωση, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με την εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. ή τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε..

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ

Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, complaints@dpa.gr).

6. Υπεύθυνος επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων από την εταιρεία Λίντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. (ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, ΤΘ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος) («Υπεύθυνος επεξεργασίας») και για την ιστοσελίδα www.corporate.lidl.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. στην ως άνω διεύθυνση, υπόψη του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, ή στο dataprotection@lidl.gr.