ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Φωτογραφία generic για Νομική Συμμόρφωση.

Η νομική συμμόρφωση και η πίστη στους νόμους είναι σήμερα πιο σύνθετη από ποτέ. Στο παγκόσμιο περιβάλλον αυξάνονται οι νομικές προκλήσεις συνεχώς. Για αυτόν τον λόγο προσαρμόζουμε τις διαδικασίες και τα συστήματα μας σε μόνιμη βάση στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Για να τονίσουμε την σημασία της νομικής συμμόρφωσης ιδιαίτερα, την έχουμε καθιερώσει σε Αρχή της επιχείρησης μας: "Τηρούμε του ισχύοντες νόμους και εσωτερικές οδηγίες". Η Νομική συμμόρφωση είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας συστατικό της εταιρικής μας κουλτούρας.  H Lidl λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης νομικής συμμόρφωσης που δίνει σε εσάς, ως πελάτη, επιχειρηματικό συνεργάτη ή συνεργάτη της επιχείρησης, την δυνατότητα να ενεργείτε σύμφωνα με ομοιόμορφες και δεσμευτικές δομές.

Για να μπορέσουμε να τηρήσουμε την επιχειρησιακή μας αρχή, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε  από νωρίς πιθανές παράτυπες συμπεριφορές. Αυτό το επιτυγχάνουμε μεταξύ άλλων μέσα από την δήλωση υποδείξεων αναφορικά με πιθανές παραβάσεις νομικής συμμόρφωσης. Παράβαση νομικής συμμόρφωσης υφίσταται  όταν τελούνται από ή κατά των συνεργατών μας κατά την ενάσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό παραβάσεις του ισχύοντος  δικαίου ή των εσωτερικών οδηγιών.Τέτοιες παραβάσεις αποτελούν για παράδειγμα ποινικά αδικήματα διαφθοράς, παραβάσεις στο Δίκαιο ανταγωνισμού και στο Δίκαιο περί συμπράξεων επιχειρήσεων, παραβάσεις που αφορούν το Δίκαιο προστασίας δεδομένων καθώς και αδικήματα λογιστικής και οικονομικής φύσεως.

Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε παραβάσεις νομικής συμμόρφωσης, εξαρτιόμαστε ουσιαστικά από την υποστήριξη των συνεργατών, πελατών και επιχειρηματικών μας συνεργατών. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε σημάδια παράβασης νομικής συμμόρφωσης, μπορείτε να το δηλώσετε με διάφορους τρόπους.

Σας παρέχονται διάφοροι τρόποι μέσα από τους οποίους μπορείτε να δηλώσετε παραβάσεις νομικής συμμόρφωσης. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα επιλέξετε, σας διασφαλίζουμε ότι κάθε υπόδειξη θα αντιμετωπίζετε με αυστηρή εμπιστευτικότητα και εφόσον ζητηθεί και ανώνυμα.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Η Lidl Ελλάς κατά της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος

Η Lidl Ελλάς εξασφαλίζει αναγνωρισμένο δικηγόρο ως δικηγόρο εμπιστοσύνης και θωρακίζεται κατά των αυξανόμενων κινδύνων της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Ως εταιρία διεθνούς εμβέλειας η Lidl μπορεί να αποτελέσει στόχο διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος. Η Lidl γνωρίζει την ύπαρξη αυτού του κινδύνου και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των καιρών με την εισαγωγή ενός επαγγελματικά οργανωμένου συστήματος νομικής συμβατότητας.

Με τον διορισμό αφενός ενός εσωτερικού εντεταλμένου συνεργάτη για αντιμετώπιση θεμάτων διαφθοράς και αφετέρου ενός εξωτερικού δικηγόρου ως δικηγόρου εμπιστοσύνης, η Lidl στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε όλους τους εργαζομένους της, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τους πελάτες της: δεν υπάρχει στην εταιρία μας θέση για εγκληματικές δραστηριότητες, όπως διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα!

O δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. Κων/νος Χατζηκώστας διορίζεται δικηγόρος εμπιστοσύνης της Lidl Ελλάς.

Η Lidl Ελλάς έχει εξασφαλίσει για την ανάληψη των καθηκόντων του εξωτερικού δικηγόρου εμπιστοσύνης τον αναγνωρισμένο δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Χατζηκώστα. Ο κ. Χατζηκώστας είναι εξειδικευμένος στις ποινικές υποθέσεις με επίκεντρο τα οικονομικά ποινικά αδικήματα και τα εγκλήματα διαφθοράς. Ο κ. Χατζηκώστας είναι λέκτορας ποινικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει εκτενές συγγραφικό έργο με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την οικονομική εγκληματικότητα και το φαινόμενο της διαφθοράς.

Οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες της Lidl, καθώς και τρίτοι μπορούν να απεθύνονται εμπιστευτικά στον δικηγόρο εμπιστοσύνης κ. Χατζηκώστα, σε περίπτωση που λάβουν γνώση για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με αδίκημα διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος. Οι επικοινωνούντες κάποια υπόδειξη δεν πρέπει να φοβούνται, ότι θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της πληροφόρησης. Ο δικηγόρος εμπιστοσύνης υπόκειται ως δικηγόρος στο δικηγορικό απόρρητο. Επιπλέον ορίζεται από τους παρόχους των πληροφοριών, ποιες από αυτές τις πληροφορίες θα προωθηθούν περαιτέρω. Ο εντεταλμένος συνεργάτης για αντιμετώπιση θεμάτων διαφθοράς και μια Επιτροπή που αποτελείται από μέλη της Διοίκησης και από συνεργάτες του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Νομικού Τμήματος παρακολουθούν την υπόδειξη. Η εμπιστευτικότητα είναι εγγυημένη.

Στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου εμπιστοσύνης:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον κ. Χατζηκώστα στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κωνσταντίνος Χατζηκώστας

Δωδεκανήσου 2, 54626 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 540770

κιν.: +30 6980 345051

Φάξ: +30 2310 540774

Email: kchatzikostas@attorney-law.gr

Η Lidl Ελλάς εξετάζει όλες τις εισερχόμενες υποδείξεις με επιμέλεια και εμπιστευτικότητα  και τιμωρεί αποδεδειγμένες παραβατικές συμπεριφορές με συνέπεια και καταλλήλως. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας εντούτοις, ότι ληφθείσες υποδείξεις, που δεν έχουν σχέση με κάποια παράβαση τέτοιου είδους, δεν θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας. Για τέτοιου είδους περιπτώσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση πελατών.

Εντεταλμένοι επί θεμάτων εταιρικής συμμόρφωσης

Για ερωτήματα σχετικά με θέματα νομικής συμμόρφωσης, αλλά και για παραλαβή υποδείξεων σχετικά με παραβάσεις επί θεμάτων νομικής συμμόρφωσης, είναι στη διάθεση σας οι εντεταλμένοι μας για τα θέματα αυτά, κ. Θωμάς Δέλκος και κ. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης.

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.
Νομική συμμόρφωση
Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ)
Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022
Σίνδος Θεσσαλονίκης
E-Mail: compliance@lidl.gr   

Online σύστημα υπόδειξης

Μία από τις βασικές αρχές της εταιρίας μας αναφέρει «Τηρούμε τους ισχύοντες Νόμους και τις εταιρικές οδηγίες» (Νομική συμβατότητα). Με την σύννομη συμπεριφορά μας φροντίζουμε, ώστε να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Η νομική συμβατότητα αποτελεί επομένως σημαντικό θεμέλιο λίθο για την βιώσιμη επιτυχία της επιχείρησης μας.

Για μας αποτελεί σημαντική μέριμνα το να αντιμετωπίζουμε στοχευμένα και έγκαιρα πιθανές παράτυπες συμπεριφορές. Αυτό το κατορθώνουμε αφενός με το να λαμβάνουμε πληροφόρηση για πιθανές παραβατικές συμπεριφορές. Από την άλλη, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε συμβουλές σχετικά με ερωτήματα περί θεμάτων νομικής συμβατότητας που αφορούν την επιχείρηση ή να απευθύνεστε σε μας σε περίπτωση αθέμιτων εταιρικών πρακτικών.

Για το σκοπό αυτό είναι στη διάθεση σας αυτό το online σύστημα αναφοράς τέτοιων περιστατικών. Δεν παίζει ρόλο αν απευθύνεστε σ’ αυτό για κάποια υπόδειξη ή αν αναζητάτε κάποια συμβουλή: Θα χειριστούμε το θέμα σας με άκρα εμπιστευτικότητα.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το εν λόγω online σύστημα υποδείξεων με υπευθυνότητα. Επιπλέον δεν είναι θεμιτό να γίνεται καταγγελία άλλων προσώπων καταχρηστικά. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας παρέχετε μόνο τέτοιες πληροφορίες, για την ορθότητα των οποίων, είστε πεπεισμένοι βάσει θετικής γνώσης και συνείδησης.

Το εν λόγω online σύστημα υποδείξεων έχει δημιουργηθεί για τη δήλωση περιστατικών που σχετίζονται με θέματα νομικής συμβατότητας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά άλλου είδους θέματα μέσω αυτού του συστήματος.

Οι ενυπάρχουσες δυνατότητες στο εν λόγω online σύστημα για υποβολή αναφοράς ή για αναζήτηση συμβουλής (π.χ. από τον εντεταλμένο μας για θέματα νομικής συμβατότητας) διατηρούνται.