Εικόνα με εξωτερική όψη καταστήματος.

Νομική Συμμόρφωση

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (COMPLIANCE)

Φωτογραφία generic για Νομική Συμμόρφωση.

Η Νομική Συμμόρφωση και η κατ’ επέκταση πίστη στους νόμους είναι σήμερα πιο σύνθετη από ποτέ, ειδικότερα μάλιστα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, όπου οι νομικές προκλήσεις αυξάνονται συνεχώς. Γι’ αυτόν τον λόγο προσαρμόζουμε, σε μόνιμη βάση, τις διαδικασίες και τα συστήματα μας στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Προκειμένου να τονίσουμε τη σημασία της Νομικής Συμμόρφωσης, την έχουμε καθιερώσει ως βασική Αρχή της επιχείρησής μας: «Τηρούμε τους ισχύοντες Νόμους και τις εσωτερικές οδηγίες». Ως εκ τούτου, η Νομική Συμμόρφωση αναδεικνύεται ως ζωτικής σημασίας συστατικό της εταιρικής μας κουλτούρας. Η Lidl λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης Νομικής Συμμόρφωσης που δίνει σε εσάς, ως πελάτη, επιχειρηματικό συνεργάτη ή συνεργάτη της επιχείρησης, τη δυνατότητα να ενεργείτε σύμφωνα με ομοιόμορφες και δεσμευτικές δομές.

Προκειμένου να μπορέσουμε να τηρήσουμε την ανωτέρω Αρχή της επιχείρησής μας, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε  από νωρίς πιθανές παράτυπες συμπεριφορές. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσα από τη δήλωση υποδείξεων αναφορικά με πιθανές παραβάσεις Νομικής Συμμόρφωσης. Μια παράβαση Νομικής Συμμόρφωσης θεμελιώνεται,  όταν τελούνται από ή κατά των συνεργατών μας, κατά την ενάσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, παραβάσεις του ισχύοντος δικαίου ή των εσωτερικών οδηγιών. Τέτοιες παραβάσεις αποτελούν, για παράδειγμα, ποινικά αδικήματα διαφθοράς, παραβάσεις στο Δίκαιο Ανταγωνισμού / Δίκαιο Σύμπραξης Επιχειρήσεων, παραβάσεις που αφορούν το Δίκαιο προστασίας δεδομένων, καθώς επίσης και αδικήματα λογιστικής και οικονομικής φύσεως.

Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε παραβάσεις Νομικής Συμμόρφωσης, εξαρτόμαστε ουσιαστικά από την υποστήριξη των συνεργατών, πελατών και επιχειρηματικών μας συνεργατών. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ενδείξεις παράβασης Νομικής Συμμόρφωσης, έχετε τη δυνατότητα να το δηλώσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα επιλέξετε, σας διασφαλίζουμε, ότι κάθε υπόδειξή σας θα αντιμετωπίζετε με αυστηρή εμπιστευτικότητα και τήρηση της ανωνυμίας σας, εφόσον αυτό ζητηθεί.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (COMPLIANCE)

Οι «κανόνες συμπεριφοράς μας ως προς τη Νομική Συμμόρφωση» σχηματίζουν το πλαίσιο δράσης για τους εργαζομένους μας. Προέρχονται από την εταιρική μας αρχή «Τηρούμε το ισχύον δίκαιο και τις εσωτερικές οδηγίες» και συνοψίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων μας. 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Η Lidl Ελλάς κατά της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος

Η Lidl Ελλάς εξασφαλίζει έναν αναγνωρισμένο Δικηγόρο ως Δικηγόρο εμπιστοσύνης και θωρακίζεται κατά των αυξανόμενων κινδύνων της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Ως εταιρεία διεθνούς εμβέλειας, η Lidl μπορεί να αποτελέσει στόχο διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος. Η Lidl γνωρίζει την ύπαρξη αυτού του κινδύνου και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των καιρών με την εισαγωγή ενός επαγγελματικά οργανωμένου συστήματος νομικής συμβατότητας.

Με τον διορισμό αφενός ενός εσωτερικού Εντεταλμένου συνεργάτη για αντιμετώπιση θεμάτων διαφθοράς και αφετέρου ενός εξωτερικού Δικηγόρου ως Δικηγόρου εμπιστοσύνης, η Lidl στέλνει ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους εργαζομένους της, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τους πελάτες της: Δεν υπάρχει στην εταιρεία μας θέση για εγκληματικές δραστηριότητες, όπως διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα!

O Δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Χατζηκώστας διορίζεται Δικηγόρος εμπιστοσύνης της Lidl Ελλάς.

Η Lidl Ελλάς έχει εξασφαλίσει για την ανάληψη των καθηκόντων του εξωτερικού Δικηγόρου εμπιστοσύνης τον αναγνωρισμένο Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Χατζηκώστα. Ο κ. Χατζηκώστας είναι εξειδικευμένος στις ποινικές υποθέσεις με επίκεντρο τα οικονομικά ποινικά αδικήματα και τα εγκλήματα διαφθοράς. Ο κ. Χατζηκώστας είναι επίκουρος καθηγητής του ποινικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει εκτενές συγγραφικό έργο με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την οικονομική εγκληματικότητα και το φαινόμενο της διαφθοράς.

Οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες της Lidl, καθώς επίσης και τρίτοι, μπορούν να απευθύνονται εμπιστευτικά στον Δικηγόρο εμπιστοσύνης κ. Χατζηκώστα, σε περίπτωση που λάβουν γνώση για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με αδίκημα διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος. Οι επικοινωνούντες κάποια υπόδειξη δεν πρέπει να φοβούνται, ότι θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της πληροφόρησης, διότι ο Δικηγόρος εμπιστοσύνης υπόκειται ως Δικηγόρος στο δικηγορικό απόρρητο. Επιπλέον, αυτός που παρέχει τις πληροφορίες μπορεί να προσδιορίσει ταυτόχρονα, ποια από αυτές τις πληροφορίες θα προωθηθούν περαιτέρω. Ο Εντεταλμένος συνεργάτης για αντιμετώπιση θεμάτων διαφθοράς και μια Επιτροπή που αποτελείται τόσο από μέλη της Διοίκησης, όσο και από συνεργάτες του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Νομικού Τμήματος παρακολουθούν την υπόδειξη. Η εμπιστευτικότητα είναι εγγυημένη.

Στοιχεία επικοινωνίας του Δικηγόρου εμπιστοσύνης:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον κ. Χατζηκώστα στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Χατζηκώστας

Δωδεκανήσου 2, 54626 Θεσσαλονίκη

Τηλ.:   +30 2310 540770

Κιν.:    +30 6944 259294

Φάξ:   +30 2310 540774

Email: konstantinoscha@law.auth.gr

Η Lidl Ελλάς εξετάζει όλες τις εισερχόμενες υποδείξεις με επιμέλεια και εμπιστευτικότητα  και τιμωρεί καταλλήλως και με συνέπεια τις αποδεδειγμένες παραβατικές συμπεριφορές. Εντούτοις, παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας, ότι ληφθείσες υποδείξεις, που δεν έχουν σχέση με κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες παραβάσεις Νομικής Συμμόρφωσης, δε θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση πελατών.

Εντεταλμένοι επί θεμάτων εταιρικής συμμόρφωσης

Για ερωτήματα σχετικά με θέματα Νομικής Συμμόρφωσης, αλλά και για παραλαβή υποδείξεων σχετικά με παραβάσεις επί θεμάτων Νομικής Συμμόρφωσης, είναι στη διάθεση σας οι Εντεταλμένοι μας για τα θέματα αυτά, κ. Θωμάς Δέλκος και κ. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης.

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.
Νομική συμμόρφωση
Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ)
Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022
Σίνδος Θεσσαλονίκης
E-Mail: compliance@lidl.gr  

Online σύστημα υπόδειξης

Μία από τις βασικές αρχές της εταιρείας μας αναφέρει «Τηρούμε τους ισχύοντες Νόμους και τις εταιρικές οδηγίες» (Νομική Συμβατότητα). Με τη σύννομη συμπεριφορά μας φροντίζουμε, ώστε να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Επομένως, η Νομική Συμβατότητα αποτελεί σημαντικό θεμέλιο λίθο για τη βιώσιμη επιτυχία της επιχείρησης μας.

Για εμάς αποτελεί σημαντική μέριμνα το να αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και στοχευμένα πιθανές παράτυπες συμπεριφορές. Αυτό το κατορθώνουμε αφενός με το να λαμβάνουμε πληροφόρηση για πιθανές παραβατικές συμπεριφορές. Από την άλλη, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε συμβουλές σχετικά με ερωτήματα περί θεμάτων Νομικής Συμβατότητας που αφορούν την επιχείρηση ή να απευθύνεστε σε μας σε περίπτωση αθέμιτων εταιρικών πρακτικών.

Για το σκοπό αυτό είναι στη διάθεση σας αυτό το online σύστημα αναφοράς τέτοιων περιστατικών. Δεν παίζει ρόλο, αν απευθύνεστε σ’ αυτό για κάποια υπόδειξη ή αν αναζητείτε κάποια συμβουλή: Θα χειριστούμε το θέμα σας με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Παρακαλούμε, όπως χρησιμοποιείτε το εν λόγω online σύστημα υποδείξεων με υπευθυνότητα. Επιπλέον, δεν είναι θεμιτό να γίνεται καταγγελία άλλων προσώπων καταχρηστικά. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας παρέχετε μόνο εκείνες τις πληροφορίες, για την ορθότητα των οποίων είστε πεπεισμένοι βάσει θετικής γνώσης και συνείδησης.

Το εν λόγω online σύστημα υποδείξεων έχει δημιουργηθεί για τη δήλωση περιστατικών που σχετίζονται με θέματα Νομικής Συμβατότητας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι μέσω αυτού του συστήματος δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά άλλου είδους θέματα.

Τέλος, διατηρούνται οι ενυπάρχουσες δυνατότητες στο εν λόγω online σύστημα για υποβολή αναφοράς ή για αναζήτηση συμβουλής (π.χ. από τον Εντεταλμένο μας για θέματα Νομικής Συμβατότητας).