Τρία Gold βραβεία για τη Lidl Ελλάς στα Energy Mastering Awards 2019

20.12.2019 | Θεσσαλονίκη

Εξωτερική φωτογραφία καταστήματος Lidl.

Τρία Gold βραβεία, απέσπασε η Lidl Ελλάς στο πλαίσιο των Energy Mastering Awards 2019, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.

Ο θεσμός των Energy Mastering Awards, με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση των κορυφαίων πρακτικών ενεργειακής διαχείρισης, απένειμε στη Lidl Ελλάς:

- Gold βραβείο στην κατηγορία Energy Efficiency Innovations & Technologies | Energy Monitoring Technologies για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις των ακινήτων της. Με την επιτυχημένη εισαγωγή συστήματος διαχείρισης ενέργειας και τη δημιουργία ξεχωριστού τομέα ενεργειακής διαχείρισης, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει στην πράξη την άμεση προτεραιότητά της ως προς τις στρατηγικές αποδοτικής διαχείρισης ενέργειας. Εφαρμόζονται υψηλού επιπέδου πρακτικές και λύσεις παρακολούθησης, ανάλυσης και ελέγχου της καταναλισκόμενης ενέργειας, με στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

- Gold βραβείο στην κατηγορία Energy Efficiency Certification | ISO ΕΝ 50001 Certification για την παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση κατά ISO 50001 από τον ανεξάρτητο „Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO)“ που της απονεμήθηκε από τεχνικούς εμπειρογνώμονες της εταιρίας DEKRA για την επιτυχημένη εισαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Με αυτήν πιστοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 224 καταστήματα, 5 αποθήκες και οι κεντρικές εγκαταστάσεις γραφείων της Lidl Ελλάς στη Σίνδο, καθώς και οι εγκαταστάσεις γραφείων στη Θέρμη και το Μαρούσι. Η εταιρία επαναπιστοποιήθηκε και για το έτος 2019, με ειδική διαδικασία που περιλαμβάνει εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς ενεργειακούς ελέγχους στα ακίνητά της. Σε διεθνές επίπεδο, η Lidl πληροί ήδη το διεθνές πρότυπο σε 27 χώρες.

- Gold βραβείο στην κατηγορία Energy efficiency improvement | Λιανεμπόριο / Retail & Supermarkets για την αποτελεσματικότητά της στη βελτίωση όλων των ειδικών δεικτών κατανάλωσης ενέργειας και επομένως της ενεργειακής της απόδοσης σε όλους τους τύπους ακινήτων της. Το παραπάνω αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία καθώς επετεύχθη σε ένα περιβάλλον διαρκώς αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών, με παράλληλη ανάπτυξη όλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρίας.

Η Lidl Ελλάς είναι από τις πρώτες εταιρίες στον ελληνικό κλάδο του λιανεμπορίου που υιοθέτησε τις στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας ως άμεση προτεραιότητά της και εφάρμοσε για τον στόχο αυτό επιτυχημένες πρακτικές διαχείρισης ενέργειας.

Η βιώσιμη επιχειρηματικότητα αποτελεί στρατηγικό στόχο της Lidl Ελλάς, με το περιβάλλον να βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειών της. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί καινοτόμες πρακτικές για να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές της. Από την υπεύθυνη διαχείριση των πρώτων υλών στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών, διαθέτει προϊόντα με βιώσιμα χαρακτηριστικά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού.

Επικοινωνία

Αποκλειστικά για ερωτήματα από εκπροσώπους ΜΜΕ
press@lidl.gr

Κατηγορίες


Λήψη

Λήψη (1.21 MB)

Share

Άλλα Media
Δείτε ακόμα