Η Lidl Ελλάς συμβάλλει στην προώθηση του αστικού πρασίνου ενώνοντας δυνάμεις με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προχωρά σε δράσεις δενδροφύτευσης στον αστικό ιστό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “LIFE CliVUT”.

12.10.2023 | Θεσσαλονίκη

life clivut aristoteleio panepistimio thessalonikis 2023

Από αριστερά – δεξιά Δημήτρης Σόκουτης, Διευθυντής 3ου Λυκείου Καλαμαριάς | Μαρία Ρουκούδη, Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας, Lidl Ελλάς | Martin Brandenburger, Πρόεδρος Διοίκησης, Lidl Ελλάς | Γιάννης Δαρδαμανέλης, Δήμαρχος Καλαμαριάς | Θέκλα Τσιτσώνη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. | Βασιλική Νικολέττου - Σκάρλιου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων | Ευαγγελία Δεδούση, Associate, Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, Lidl Ελλάς | Γούναρης Νικόλαος, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος και Διευθυντής της εταιρείας Τεχνοομοιόσταση Ο.Ε. | Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Καθηγήτρια Δασικής Πληροφορικής, Α.Π.Θ.

Η Lidl υπογραμμίζει με κάθε τρόπο τη δέσμευσή της για την προστασία του κλίματος, έχοντας αναπτύξει τη δική της κλιματική στρατηγική και θέτοντας επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους βασισμένους στη μεθοδολογία της πρωτοβουλίας Science Based Targets.

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για το καλό του πλανήτη, η εταιρεία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Καλαμαριάς με στόχο την αναστολή της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση του αστικού πρασίνου.

Συγκεκριμένα, η Lidl Ελλάς συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CliVUT, το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την καθοδήγηση της Ομότιμης Καθηγήτριας Θέκλας Τσιτσώνη, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς, με θέμα την ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση των αστικών χώρων πρασίνου, με τελικό στόχο τον μετριασμό των τοπικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η Lidl Ελλάς υποστήριξε δράση δενδροφύτευσης 120 νέων δένδρων και θάμνων στους αύλειους χώρους πέντε σχολείων του Δήμου Καλαμαριάς. Σύμφωνα με δεδομένα της εφαρμογής Greentree, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, υπολογίζεται πως η συνολική απορρόφηση CO2 από τη φύτευση των νέων αυτών δένδρων θα ανέλθει σε περίπου 60 τόνους σε διάστημα 50 ετών από σήμερα. Οι δράσεις δενδροφύτευσης ξεκίνησαν την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 στο 3ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς παρουσία του Προέδρου Διοίκησης της Lidl Ελλάς, κυρίου Martin Brandenburger, εκπροσώπων του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Καλαμαριάς.

Το έργο προβλέπει δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και συμμετοχής των πολιτών για τη βελτίωση του αστικού πρασίνου και τη συμβολή στην ευημερία και την ποιότητα ζωής στις πόλεις.

Σχετικά με το πρόγραμμα LIFE CliVUT

Σκοπός του προγράμματος LIFE CliVUT - Climate value of urban trees (LIFE18 GIC/IT/001217), είναι η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας για την καλύτερη αξιολόγηση της σημασίας του αστικού πρασίνου στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη δυναμική δέσμευσης του CO2.

Ο κύριος στόχος του έργου LIFE-CLIVUT είναι να καθιερώσει εποικοδομητικές συνεργασίες με τις διοικήσεις των Δήμων για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη διαχείριση των αστικών χώρων πρασίνου, με τελικό στόχο τον μετριασμό των τοπικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, πολίτες και μαθητές  συμμετέχουν στην παρακολούθηση αστικών χώρων πρασίνου και ενημερώνονται με γνώμονα το κλίμα και το οικοσύστημα για την δημιουργία κλιματικά ανθεκτικών περιοχών. Τέλος, η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής Clivut-Treedb, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα επιτρέψει στους επιχειρηματίες να υπολογίζουν τις εκπομπές τους και να εντοπίζουν μέτρα αντιστάθμισης που φέρνουν τις δραστηριότητές τους προς τον στόχο των μηδενικών εκπομπών.

Επικοινωνία

Αποκλειστικά για ερωτήματα από εκπροσώπους ΜΜΕ
press@lidl.gr

Κατηγορίες


Λήψη

Λήψη (558.66 KB)

Share

Άλλα Media
Δείτε ακόμα