Δημιουργικό Κοινωνικοοικονομικής μελέτης Lidl Ελλάς.

Μελέτες κοινωνικοοικονομικής επίδρασης

Αναγνωρίζοντας την επίδρασή μας στην εθνική οικονομία και την κοινωνία θελήσαμε να προσμετρήσουμε την άμεση και έμμεση συνεισφορά μας με την κατάρτιση της μελέτης αυτής. Στόχος της μελέτης είναι να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις επιδράσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία της εταιρίας μας στην Ελλάδα για την οικονομία της χώρας, για τις θέσεις εργασίας και για την κοινωνία ώστε να αποτυπωθεί η προστιθέμενη αξία (άμεση, έμμεση, επαγόμενη) που δημιουργούμε.

Για την υλοποίηση και τη σύνταξη της μελέτης αυτής, συνεργαστήκαμε με την εταιρία Ernst & Young.

Στα 20 χρόνια παρουσίας μας στην ελληνική αγορά λιανεμπορίου έχουμε επενδύσει συνολικά πάνω από 1,3 δισ. €, με τη συνολική προστιθέμενη αξία μας στην ελληνική οικονομία να ανέρχεται σε 712 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,39% του ΑΕΠ.

Αντίστοιχα, η συνολική συνεισφορά μας σε φορολογικά έσοδα ανέρχεται σε 247 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,32 % των φορολογικών εσόδων του κράτους.

Συνολικά υποστηρίζουμε 18.185 συνολικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,49% της συνολικής απασχόλησης στην χώρα μας. Από αυτές τις θέσεις εργασίας, σήμερα πάνω από 5.800 είναι άμεσες, 7.000 έμμεσες και 5.600 επαγόμενες στο σύνολο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Προσφέρουμε σιγουριά στις πληρωμές, ασφαλή εργασία, υψηλές, άνω του µέσου όρου της αγοράς, απολαβές και ελκυστικές επιπλέον παροχές που βελτιώνουν την επαγγελματική καθημερινότητα των ανθρώπων μας