Φωτογραφία για την πρωτοβουλία ACT.

Πρωτοβουλία ACT

Η Lidl διεκδικεί δίκαιες αμοιβές για τους εργαζομένους στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας

Ως μεγάλη εμπορική επιχείρηση, η Lidl προμηθεύεται ενδύματα και υφάσματα που παράγονται για λογαριασμό της σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις χώρες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων επικρατούν διαφορετικές συνθήκες εργασίας, ανάλογα με τη νομοθεσία και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Συμμετοχή στο ACT

Φωτογραφία για την πρωτοβουλία ACT

Από τον Νοέμβριο 2019, η Lidl αποτελεί μέλος της διεθνούς πρωτοβουλίας «Action, Collaboration, Transformation» (ACT), όπου μαζί με άλλες εταιρείες ασκεί σε διεθνές επίπεδο μεγαλύτερη πίεση για αμοιβές που εξασφαλίζουν μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας. 

Η ACT διεκδικεί αύξηση αμοιβών μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτήν τη στιγμή, η ACT δραστηριοποιείται στην Καμπότζη, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις και με άλλες χώρες παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζονται για συγκεκριμένο διάστημα δεσμευτικοί όγκοι αγορών, γεγονός που εμποδίζει τις μεταποιητικές εταιρείες να μεταναστεύσουν σε χώρες παραγωγής με χαμηλό κόστος εργασίας. Παράλληλα, σχεδιάζεται επέκταση σε περισσότερες χώρες παραγωγής.

Η συμμετοχή στην ACT συμφωνεί απόλυτα με τις ιδέες του Κώδικα Δεοντολογίας της Lidl και αποτελεί έμπρακτη υλοποίηση αυτών: Στον συγκεκριμένο κώδικα καθορίζονται δεσμευτικές απαιτήσεις για κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι συμβατικοί εταίροι με τους οποίους συνεργάζεται η Lidl International. Στόχος είναι να προσφέρουμε στους πελάτες προϊόντα που παράγονται με τρόπο υπεύθυνο και φιλικό προς το περιβάλλον. Με τη συμμετοχή της στην ACT, η Lidl αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στις χώρες παραγωγής και ανταποκρίνεται στο καθήκον της ως εταιρία να μεριμνά για τέτοια ζητήματα. 

Η συμμετοχή επιχειρήσεων όπως η Lidl είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Lidl διαθέτει έναν πολύ μεγάλο όγκο αγορών και, συνεπώς, μπορεί να ασκήσει μεγάλη επιρροή στους προμηθευτές στην Ασία. Μέσα από συλλογικές, βελτιωμένες πρακτικές αγοράς, τα μέλη της ACT επιθυμούν να θωρακίσουν τον βιώσιμο μισθό στη βιομηχανία ένδυσης και να επιδιώξουν την αναγκαία μεταμόρφωση μιας βιομηχανίας που έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό.

-    Frank Hoffer, Executive Director της ACT

Σχετικά με την ACT

Εικόνα με το ACT logo.

Η ACT είναι η πρώτη παγκόσμια οργάνωση που διεκδικεί γενικές συλλογικές συμβάσεις στις χώρες παραγωγής της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και υπόδησης. Η πρωτοβουλία μάχεται υπέρ της επιβολής αμοιβών που εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση σε αυτόν τον κλάδο και συγκεντρώνει όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως μάρκες, εμπόρους, συνδικάτα, κατασκευαστές και κυβερνήσεις, που με τις διαφορετικές τους ικανότητες μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Σε αυτό το πλαίσιο, ως μισθός που εξασφαλίζει τη διαβίωση θεωρείται η αμοιβή που καλύπτει τα έξοδα του νοικοκυριού του εργαζομένου και της στενής οικογένειάς του, περιλαμβάνει επαρκές ελεύθερο διαθέσιμο εισόδημα και αποκτάται εντός των κανονικών, νόμιμων ωρών εργασίας, χωρίς υπερωρίες.

Περισσότερες πληροφορίες για την ACT εδώ