Εικόνα καταστήματος Lidl.

Κώδικας Δεοντολογίας

ΕΤΑΙΡΙΚH ΔEΟΥΣΑ ΕΠΙΜEΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΛΥΣIΔΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟY ΜΑΣ

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ευθύνη μας για συμμόρφωση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική δέουσα επιμέλεια και επιδιώκουμε βελτιώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού μας, αλλά και στην επιχείρησή μας, μέσω στοχευμένης δέσμευσης.

Ως κορυφαία εταιρεία λιανεμπορίου, θεωρούμε υποχρέωσή μας να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να προλαμβάνουμε πιθανούς κινδύνους για να καθιστούμε τη Lidl κατάλληλη για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟYΣ ΜΑΣ ΕΤΑIΡΟΥΣ

Μοιραζόμαστε την ευθύνη για τις αλυσίδες εφοδιασμού μας και τις επιπτώσεις τους μαζί σας, ως επιχειρηματικός εταίρος. Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζει τις προσδοκίες μας από εσάς αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Τον επικαιροποιήσαμε για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις.

Για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι προσδοκίες εφαρμόζονται και στις αλυσίδες εφοδιασμού μας, θα θέλαμε επίσης να βοηθήσουμε να εξοικειωθείτε με το θέμα. Ένα βασικό εργαλείο στο πλαίσιο αυτό αποτελεί η δεκάλεπτη ηλεκτρονική εκπαίδευση που σας παρέχουμε με τη μορφή βίντεο. Το βίντεο είναι ελεύθερα προσβάσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό ή ως οδηγός για το απαιτούμενο περιεχόμενο κατάρτισης.

Μπορείτε να επιλέξετε εσείς οι ίδιοι τους υπαλλήλους που θα εκπαιδευτούν.
 

ONLINE TRAINING

Coc

Δείτε εδώ τη δεκάλεπτη ηλεκτρονική εκπαίδευση