Βιοποικιλότητα

Η Lidl αναπτύσσει το πρώτο πρότυπο πιστοποίησης βιοποικιλότητας για τη συμβατική καλλιέργεια οπωροκηπευτικών

Η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για τα οικοσυστήματα. Ως προμηθευτής τροφίμων, χημικών και καλλυντικών αλλά και προϊόντων non-food, η Lidl γνωρίζει ότι φέρει μερίδιο ευθύνης σχετικά με τη διατήρηση των οικοσυστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Lidl συνεργάζεται με διεθνώς καταξιωμένους, εμπειρογνώμονες στον τομέα των βιώσιμων συστημάτων τροφίμων και της αγροκαλλιέργειας με σκοπό την ανάπτυξη του πρώτου προτύπου πιστοποίησης για τη συμβατική καλλιέργεια οπωροκηπευτικών που εστιάζει στη βιοποικιλότητα. To πρότυπο αυτό αναπτύσσεται ως πρόσθετο στοιχείο στο GlobalG.A.P. Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας και ως εκ τούτου ενσωματώθηκε σε ένα καθιερωμένο σύστημα πιστοποίησης.

Στο μέλλον, το πρότυπο θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς, από τους παραγωγούς μέχρι τους διανομείς, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνει το Sustainable Food Systems GmbH (SFS) στο ρόλο του επικεφαλής του έργου, καθώς και το Global Nature Fund, το Bioland, το Ίδρυμα Lake Constance, εκπροσώπους γεωργικών παραγωγών καθώς και το Πανεπιστήμιο Nürtingen-Geislingen. Aυτή η πολυμερής προσέγγιση λαμβάνει υπόψη διαφορετικές οπτικές γωνίες, γεγονός που υπόσχεται μεγαλύτερη αποδοχή.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι ότι, στο μέλλον, οι αγρότες θα εφαρμόζουν μέτρα στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία θα συμβάλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και, επομένως, στην προστασία της ποικιλομορφίας των ειδών. Το πρότυπο αναμένεται να είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του 2021.

Με την ανάπτυξη του πρόσθετου στοιχείου βιοποικιλότητας GLOBALG.A.P. για τη συμβατική γεωργία, η Lidl προωθεί ενεργά την προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα. H πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των υφισταμένων μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αυτά περιλαμβάνουν την γκάμα βιολογικών τροφίμων και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της Lidl με την επωνυμία Bio Organic.