Η Lidl Ελλάς πραγματοποίησε πρώτη στον χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα, για το διάστημα από 1 Απριλίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019, τη μελέτη Social Return on Investment (SROI) για το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με τη συμβουλευτική υποστήριξη του τμήματος υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ernst & Young Ελλάδος, διεξάγοντας μεταξύ άλλων συνεντεύξεις, focus groups και ερωτηματολόγια στους εμπλεκομένους.

Τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν πως για κάθε 1€ που επενδύθηκε, από 1 Απριλίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, από τη Lidl Ελλάς στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής, έχουν δημιουργηθεί 2,4€ κοινωνικού οφέλους, μέσω όλων των δραστηριοτήτων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που υποστηρίζονται από το Κέντρο Στήριξης.