Πρώτες 'Υλες & Πόροι

Πρώτες 'Υλες & Πόροι

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η Lidl ευθυγραμμίζει την εφοδιαστική της αλυσίδα στις βιώσιμες πρακτικές. Πυρήνα της εταιρικής υπευθυνότητας σε αυτόν τον τομέα αποτελεί η βιώσιμη αγορά πρώτων υλών και η υποστήριξη των προμηθευτών για βιώσιμη παραγωγή πρώτων υλών.

cocoa

Η Lidl μεριμνά για να διασφαλίσει ότι οι πρώτες ύλες όπως το κακάο καλλιεργούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Αυτό διασφαλίζει, για παράδειγμα, ότι η προμήθεια κακάο από την Αφρική θα εξασφαλίζει τα προς το ζην για πολλούς ντόπιους μαροπρόθεσμα. Επιπλέον, αφορά την προστασία του τροπικού δάσους ως σημαντικό οικοσύστημα. Περισσότερα για τη δέσμευσή μας για το κακάο εδώ:

Logo.

Για τη Lidl, η μελέτη της κατανάλωσης νερού σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές προκλήσεις είναι μείζονος σημασίας. Γι'αυτό χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες αναλύσεις κινδύνου νερού. Σε αυτή τη βάση, μπορούμε στη συνέχεια να συνεργαστούμε με τους προμηθευτές μας ώστε να καταναλώνουμε το νερό πιο βιώσιμα.