Δημιουργικό REset Plastic.

REset Plastic

H στρατηγική μας για τη μείωση του πλαστικού

Η Lidl Ελλάς έχει συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο παίζει σημαντικό ρόλο και η υπεύθυνη διαχείριση των πρώτων υλών. Γι΄αυτό η Lidl Ελλάς έθεσε ως στόχο της τη μείωση του πλαστικού στις συσκευασίες ιδιωτικής ετικέτας κατά 20% έως το 2025, καθώς επίσης, έως το 2025 το 100% των συσκευασιών των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας να είναι στο μέγιστο  ανακυκλώσιμες.                                                                                                                          

Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος του REset Plastic, της διεθνούς στρατηγικής του ομίλου Schwarz για το πλαστικό, στην οποία συμμετέχει και η Lidl Ελλάς. Η ολιστική προσέγγιση εκτείνεται από την αποφυγή, έως τον σχεδιασμό, την ανακύκλωση, την απομάκρυνση,  την καινοτομία και την πληροφόρηση. Έτσι μειώνεται η χρήση του πλαστικού και κλείνει ο κύκλος στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. 

Οι στόχοι μας για το πλαστικό

lrb.minus

0 %

λιγότερο πλαστικό έως το 2025

lrb.detergent

0 %

100% των συσκευασιών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας να γίνουν στο μέγιστο ανακυκλώσιμες έως το 2025

picture

Τα πεδία δράσης του REset Plastic

REduce / Αποφυγή
Αποφεύγουμε το πλαστικό όπου είναι δυνατόν και βιώσιμο

REdesign / Σχεδιασμός
Σχεδιάζουμε τα προϊόντα έτσι ώστε να είναι ανακυκλώσιμα και να κλείνει ο κύκλος

REcycle / Ανακύκλωση
Συλλέγουμε, κάνουμε διαλογή, ανακυκλώνουμε και κλείνουμε τον κύκλο στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας πρώτων υλών 

REmove / Απομάκρυνση
Υποστηρίζουμε την απομάκρυνση πλαστικών απορριμμάτων από το περιβάλλον                                  

REsearch / Έρευνα
Επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και ενημερώνουμε για την ανακύκλωση και προστασία των πόρων 

Μάθετε περισσότερα: www.reset-plastic.com
picture