Δημιουργικό Lidl Ελλάς CSR.

Υπευθυνότητα

Το όραμα μας

Η βιωσιμότητα είναι κομμάτι του DNA μας, καθώς παίρνουμε πολύ σοβαρά την αλληλεπίδρασή μας με τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Προσπαθούμε καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο, λειτουργώντας υπεύθυνα σε κάθε τομέα της επιχείρησής μας και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Με προσανατολισμό στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καθορίσαμε τα ουσιαστικά θέματα για τη Lidl Ελλάς και για τη διαμόρφωση της δικής μας Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Στρατηγική μας ενσωματώνει συγκεκριμένες αξίες και πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και αφορά στα 5 ακόλουθα πεδία: 

Πρωτοβουλίες

Ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες λιανεμπορίου τροφίμων δεσμευόμαστε απέναντι στην κοινωνική μας ευθύνη, το δίκαιο εμπόριο και τα βιώσιμα προϊόντα. 

Δημοσιεύσεις

Περισσότερα Projects